Udvidet bevidsthed

Dybde, rødderne og fundamentet
03/07/2017
Menneskemøder
17/10/2017

Da jeg vågnede her til morgen og var ved at komme til den fremadliggende bevidsthed og mærke min krop, var en del af min bevidsthed stadig i fjerne egne. I den velkendte tilstand i mellem disse stadier, var der mange ting jeg tydeligt forstod, nu på et dybere plan end før. Indsigter og refleksioner strømmede igennem mig.

Det var som om at teorier udfoldede sig i praksis på mange plan på én gang – men det stod lysende klart hvordan der er sammenhæng og relationer i mellem alle disse elementer og det gav mening.

Jeg sidder på min stol ved vores skønne træbord en lørdag morgen og nyder dagens kop espresso. Tilstanden fortsætter og jeg begynder at skrive indsigterne ned.

Jeg ser mig selv udefra og observerer at jeg har omkring 10 tankespor der kører samtidig, de relaterer sig til hinanden og under dem ligger en dyb forståelse, der opsamler essensen og binder tankesporene sammen. Helt fysisk sidder jeg lige så stille ved mit træbord med min kop kaffe, reflekterer og skriver ned.

Jeg mærker at jeg kan bruge min hjerne på en anden måde, det føles som om at flere dele af hjernen er med til bevidst at reflektere – men der er mere som er med – visdommen i hjertet, visdommen i mit indre og visdommen som omslutter mig.

Jeg mærker en vished inde i – dette er bevidsthedsudvidelsen, som nu er nået hertil – og det er kun begyndelsen på den nye bevidsthed.

Jeg mærker en lykke inde i, alt er godt. Selv om at verden og livet byder på mange besværligheder og udfordringer, så glædes jeg over de positive forandringer og glædes over hvad det bringer med sig.

Jeg er spændt på hvordan denne måde at reflektere, tænke, føle, forstå og begribe, vil udfolde sig i de gaver og opgaver jeg har.

Skriv et svar