Udtalelser

“Allerede første gang vi kontaktede Solveig, oplevede vi hendes engagement og interesse for at hjælpe os som familie i forhold til at få udarbejdet en sensorisk profil på vores 8-årige dreng.
Dette med henblik på, at blive klogere på hans sansebearbejdning, som havde stor indflydelse på hans trivsel og adfærd i skolen og hjemme ved os selv.
Vi fik sammensat et forløb med forældresamtaler og Skype samtale med læreren. Vi følte os trygge i samtalerne med Solveig. Hun gav sig god tid til at lytte og var omhyggelig med at sætte sig ind i vores situation. Endvidere koblede hun de faglige begreber og testens spørgsmål sammen med vores oplevelser og beskrivelser fra hverdagen, så det var let forståeligt.
Slutteligt fik vi tilsendt en grundig rapport med faglige begrundelser ud fra testen, som igen var sammenskrevet med beskrivelser fra skole og hjem, og mindst lige så vigtigt, gode forslag til tiltag, som kunne forbedre vores drengs trivsel i skole og hjemmet.”
Familien Andersen

“Solveig har hjulpet os med at lave en Sensorieks Profil og udredning af vores datter. Da hun var udfordret med at rumme alle indtrykkene i vuggestuen. Solveig er faglig og kompetent, vi vil anbefale andre at få Solveigs rådgivning, da vi har været yderst tilfredse.” Mvh. Luna, Mads og Anne Birch

“Vi kan bedre forstå vores søn, hvad han har brug for og hvorfor han reagerer som han gør, med Solveigs rådgivning og Sensorisk Profil. Sanseintegrationsbehandling viste sig hurtigt at have en god virkning der kunne mærkes både i børnehaven og her hjemme”
Mor til 4 årig dreng