Om Solveig



Solveig Maria Radut

Uddannet healer, heilpraktiker, bachterapeut og ergoterapeut.
Klik her for at læse Solveig´s CV

DeViva er kommet til mig intuitivt og er et sammensat navn med flere betydninger.
DE hentyder til DIT og VIVA betyder LIV på latin. DeViva fokuserer på dit liv og at skabe balance.
DEVI betyder på sanskrit gudinde, kvindeligt guddommeligt lys.
DEVA betyder på sanskrit mandlig gud, mandeligt guddommeligt lys.
DeViva har eksisteret siden 2008.

Mere om Solveig
Jeg er bosat i Aalborg, men født og opvokset i Aarhus og er halvt normand og halvt schweizer. Derfor har jeg altid rejst meget til de smukke bjergfyldte lande. I Aarhus har jeg opholdt mig meget ved, i og på vandet.
Jeg har gået på Rudolf Steinerskole i 12 år (grundskole og gymnasium).
Da jeg var færdig med skolen, var jeg i 9 måneder på Natur – og friluftsliv højskole i Norge.
Derefter var jeg så priviligeret at få lov til at være et halvt år i praktik på Weleda der fremstiller antroposofisk naturmedicin i Schweiz. Her var jeg med til at så og høste lægeplanter og i laboratoriet var jeg med til at fremstille naturmedicin.
Jeg har af to omgange været i praktik på Fondation La Clairière i Schweiz. Det er et antriposofisk behandlingssted for unge med sociale- og/eller stofmisbrugsproblemer.

Naturen har altid interesseret mig og jeg har opholdt mig meget ude. Siden jeg var helt lille har jeg altid vidst at jeg ville hjælpe mennesker og har altid interesseret mig for kroppen, sindet og følelserne. Jeg er vokset op med at bruge naturmedicin så som homøopati, så det var helt naturligt for mig at bevæge mig i den retning i mit arbejde med mennesker.
Jeg er gift og har en dreng og en pige fra 2004 og 2006. Jeg opholder mig gerne i naturen og er en aktiv helårsbader. En del af min hverdag er træning af forskellig slags som gåture, løb, konditions- og styrketræning, yoga samt meditation.

Jeg har flere uddannelser, kurser og kompetencer som understøtter og forstærker hinanden.
Det er brede og holistiske uddannelser og jeg fremhæver her de områder, hvor jeg har specialiseret mig og har særlige kompetencer.

Områder jeg har specialiseret mig i:
Nervesystemet, herunder det sensoriske nervesystem. – Sanserne er det der gør os i stand til at opfatte og interagere med livet. Vores nervesystem og hormoner er bindeled mellem fysisk krop og tanker og følelser.
Stabilisering og balancering af nervesystemet.
Belastnings- og sygdomsforståelse – hvad fortæller kroppen, følelserne, sindet og sjælen dig.Forståelsen for sammenhænge i et menneskes organisme og væsen.
Forløsning af følelser der er svære at rumme og bearbejde.
Forløsning af tankemønstre og begrænsende overbevisninger.Relationen mellem sjælsgnisten og livsgnisten i mennesket og hvordan det påvirker følelser, tanker, krop og adfærd.
Jeg holder meget af at undervise og holde foredrag og har mange års erfaring i det.

Hvad er en…
Healer

En healer laver energiarbejde der stimulerer de selvhelbredende kræfter i krop, følelser, sind og sjæl.
Den ny tids healing fungerer ved at man som healer selv er blevet healet og efterfølgende aktiveret til at kunne formidle specifikke healingstyper.
Når en specifik healing igangsættes med intention, aktiveres energien til at flyde gennem et rent sted. Energien tilpasser sig til det som modtageren har mest brug for og flyder selv derhen hvor det på det givne tidspunkt er relevant.
Jeg er uddannet hos Marianne Lane. Jeg har taget healeruddannelserne Den Indre Visdom samt Den Ydre Visdom og er under uddannelse til Kernehealer.
Klik her og læs om Marianne Lanes uddannelser
Jeg er certificeret til at give healingen Soul Body Fusion.
Klik her og læs om Soul Body Fusion

Heilpraktiker 
Heil betyder på tysk: helbrede. Direkte oversat betyder Heilpraktik: helbredelsespraksis.
Heilpraktik er en beskyttet titel og er RAP godkendt af Sundhedsstyrelsen (Registreret Alternativ Behandler).
Heilpraktik er naturmedicinsk behandling der stimulerer et menneskes selvhelbredende kræfter. Dette gøres gennem regulationsterapi som regulerer ubalancer med forskellige behandlingsteknikker. Disse tekniker udvælges alt afhængig af hvad der er årsagen til en ubalance og hvem det enkelte menneske er. Dermed behandles der ud fra hjælp til selvhjælpsprincippet.
En anden central del af heilpraktik er holistisk analyse, hvor der søges efter årsagen til en sygdom eller det der ønskes behandlet.
Årsagen findes gennem en grundig holistisk analyse, hvor der er fokus på din historie og fysiske undersøgelser, som eksempelvis irisanalysen.
Det er vigtigt at finde årsagen for at sætte ind med den rette behandling og dermed hurtigere opnå sundhed og god livskvalitet.
Behandlingen er tilpasset hver enkelt, ikke to mennesker er ens, derfor er der brug for en individuel behandling og det opnås ved at have forskellige teknikker og kombinere dem på den mest optimale måde.Behandlingstiden er lige så individuel som behandlingen, da det afhænger meget af hvor længe symptomerne har stået på og kroppens selvhelbredende kræfter.
Læs mere om Heilpraktikeruddannelsen ved at klikke her.

Bachterapeut 
Bachs behandling foregår med Bachs blomsterremedier og blev grundlagt af den engelske læge Dr. Edward Bach. Han mente at årsagen til sygdom og ubehag skal findes i en ubalance i tanker og følelser.
Bachs blomsterremedier fungerer ved at vende en negativ tanke og følelse, til at få den positive side af denne følelse frem, for derigennem at skabe sundhed og velvære. På den måde kan svære og negative situationer bruges til at finde den positive kvalitet frem.
Klik her og læs mere om Bachs blomsterremedier (materiale udgivet af Mezina)
Behandlingen foregår som en samtale, hvor der findes frem til de følelser og tanker der er brug for at få vendt til positive kvaliteter. Derefter udvælges hvilke blomsterremedier der er passende og disse blandes i en behandlingsflaske, sammensat præcis til dig.
Jeg har flere års erfaring med Bachs blomsterremedier og oplever dem som særdeles effektfulde. De har en hurtig og meget effektiv virkning på børn og kan også bruges til dyr, hvor der også ses en god effekt.
Uddannelsen til Bachterapeut foregår efter retningslinierne for den internationale Bachterapeut uddannelse. Den er opbygget af 3 trin, på trin 3 skal en skriftlig eksamen bestås og der skal laves en række opgaver der også skal bestås. Efter gennemført uddannelse bliver man BFRP (Bach Fondation Registered Practitioner).
Klik her og læs om uddannelsen.

Ergoterapeut

Ergo betyder på latin: altså/derfor/således/er lig med. Målet er derfor at skabe balance mellem det et menneske gør nu og det et menneske ønsker og har brug for. På græsk betyder ergo: at være virksom/aktiv.
Det fortæller om måden at leve og agere på i sit liv på. Når det forbindes med terapi, er det ud fra en rehabiliterende og forebyggende målsætning med hjælp til selvhjælpsprincippet, i samarbejde med mennesker der har brug for en ergoterapeutisk intervention.
Ergoterapeut er en beskyttet titel med autorisation fra Sundhedsstyrelsen. Jeg er uddannet til Bachelor niveau, med efterfølgende specialisering i sansebearbejdning og sanseintegration i nervesystemet.
Formålet med ergoterapi er at fremme god livskvalitet gennem hverdagslivets aktiviteter. Ved hverdagslivets aktiviteter forstås gøremål, der for den enkelte er meningsfulde eller nødvendige og som relaterer sig til dagligdagen, arbejds- og fritidsliv samt involvering i samfundslivet.
I ergoterapi anvendes meningsfulde aktiviteter som middel til at fremme sundhed, forebygge samt vedligeholde og udvikle aktivitetsformåen. Ergoterapi rettes mod udvikling af personens færdigheder, graduering af aktiviteten og tilpasning af omgivelserne.
En ergoterapeut arbejder med at styrke og støtte personer med at udføre aktiviteter ved at have fokus på psykiske, fysiske og sociale ressourcer og begrænsninger.
Klik her og læs om hvad en ergoterapeut gør