Kernehealing

En Kernehealing er en dyb healing, som man kun skal have én gang i sit liv.

Barndomstraumer behøver ikke at være noget voldsomt, det kan påvirkninger tidligt i livet, der har givet reaktioner i nervesystemet og påvirket selvfølelsen, der ikke stemmer overens med den man er som udgangspunkt, i sin oprindelige natur. Det handler om en indre reaktion, hvilket kan ske også selv om det har været et kærligt og godt opvækstmiljø.

I de første 7 leveår er vi meget påvirkelige af hvad der sker omkring os, som en del af vores biologiske udvikling. Det er positivt på den måde at vi lærer meget på kort tid, så som den sansemotoriske udvikling og at kunne kommunikere. Der hvor det bliver uhensigtsmæssigt, er når vi bliver så påvirket af sanseindtryk og stemninger, på en sådan måde at vi reagerer refleksagtigt med forsvar, der giver pres så dybt ind i systemet, at det lagrer sig refleksagtigt.

I Kernehealing taler man om at denne reaktion er et traume eller en skade – en kerneskade. Kerne kommer af at vi bliver påvirket helt ind i vores grundkerne, den vi oprindelig er. En kerneskade ændrer den vi grundlæggende er og der dannes som en del af kerneskaden, en primær overbevisning, så som ”livet gør ondt”, ”Jeg klarer den ikke”, ”Jeg er alene”, ”Jeg er her ikke”, kan være eksempler på dette. Disse overbevisninger kommer helt refleksagtig når en kerneskade bliver aktiveret senere i livet. Det kan være almindelige hverdagssituationer og interaktioner mellem mennesker, der kan trigge en kerneskade og man kan pludselig føle sig fyldt op af reaktionen og at der ikke findes en vej ud, man kan føle sig blokeret.

Det er meget forskelligt hvordan vi er påvirket et menneske er af sine kerneskader. Nogle har gode muligheder for at udvikle kompensationsstrategier, mens andre lider meget under det. Fælles for begge er at det koster meget energi og det kan føles som om at man skal kæmpe unødvendigt meget for at være i livet og at der ikke rigtigt kan gøres noget ved det. Det kan give fornemmelsen af ikke helt at være sig selv, men være lidt ved siden sig selv og føle at man mangler noget man ikke ved hvad er, at lede efter noget, et huld der aldrig bliver fyldt helt ud, ikke vide helt hvad man præcis har behov for – det man mangler at være hel og helt sig selv, som den man oprindelig er.

Hvis du kan genkende noget af dette, så har du måske oplevet at få aktiveret dine kerneskader eller mærke konsekvensen af at leve med kerneskader.

Jeg har personligt og fagligt som ergoterapeut specialiseret i sanseintegration og holistisk behandler som heilpraktiker, Bachterapeut og healer, ikke mødt noget andet, der kan nå så dybt at det kan få disse refleksagtige reaktioner og overbevisninger til at slippe sit tag og frisætte et menneske til kunne agere frem for at reagere. Det har i min hverdag betydet at jeg føler mig hel og kan stå meget mere balanceret i de oplevelser livet har at byde på. Det har været livsændrende for mig, både personligt og fagligt, at kunne hjælpe andre med at få den samme oplevelse. Det kræver en stor balance og dedikation at være kernehealer. Jeg er naturligvis selv blevet Kernehealet og har mærket i mit eget liv at det virker i virkeligheden. Det at uddanne sig til og være certificeret praktiserende Kernehealer, kræver at jeg balancerer og ”stemmer mig selv som instrument” for at kunne levere en Kernehealing.

Kernehealingen er kommet, for at hjælpe os med at slippe disse uhensigtsmæssige reaktioner, der har lagret sig i vores system som en kerneskade i en tidlig alder, således at vi kan få mere frihed og fred til at være i overensstemmelse med den vi oprindelig er. Det giver mere overskud og energi, da man ikke længere får aktiveret reaktioner, der koster energi eller bruger sin energi på at forsøge at undgå reaktioner.I forbindelse med Kernehealingen, skabes der en langtidsfølgehealing der virker i 2 måneder, efter selve Kernehealingen. Den er til for at støtte dit system i at finde fodfeste i den du er uden dine kerneskader og de tilhørende primære overbevisninger.
Kernehealingsenergien og metoden er kanaliseret ind af Marianne Lane.

Selve kernehealingen tager 2 timer og foregår enten ved personligt møde eller et online live skærm-møde. Healingsenergien sættes i gang og healer på kerneskaderne i din grundkerne i løbet af de 2 timer. Samtidig med det laver jeg som Kernehealer en personlig læsning af dig, i det der kaldes en læsningstilstand (der på sin vis minder om klarsyn). Det er en analyse hvor der ses på dine første leveår fra fostertilværelse og frem til de første 6-7 leveår, med fokus på kerneskader og hvordan dit nervesystem og din selvfølelse udviklede sig. Jeg ser på hvilke Primære overbevisninger der hører til en kerneskade, hvordan det påvirkede dig dengang og gennem dit liv. I nogle kernehealinger er der mere fokus på hvordan det påvirker dig i dag. Hvordan kommunikationen bliver, opstår naturligt og den bliver tilpasset til dig. Der bliver aldrig set på hvad der skete, kun på hvad der er sket i dit system og det bliver healet mens vi sidder i healingsenergien. Du behøver ikke at kunne huske noget af hvad der er sket, men at du kan genkende dig selv i læsningen og hvordan det påvirker dit liv, er en vigtig del af en kernehealing for voksne. Da du får bevidsthed om hvordan tingene hænger sammen og at du dermed kan lægge mærke til hvordan påvirkningen af kerneskaderne slipper. Da der oftest kommer en del ord under læsningen af dig, bliver dette optaget på en lydfil, så du har muligheden for at genhøre ordene, hvis du skulle føle behov for det.

I forbindelse med Kernehealingen, skabes der en langtidsfølgehealing der virker i 2 måneder, efter selve Kernehealingen. Den er til for at støtte dit system i at finde fodfeste i den du er uden dine kerneskader og de tilhørende primære overbevisninger.
Nogle mærker en stor ændring med det samme og nogen mærker det meget gradvist over en længere periode. Processen med at slippe kerneskadernes påvirkning i de dynamiske lag og udfoldelsen af den du oprindeligt er i din sande natur, kan vare op til 2 år.

Forud sker der altid en parathedsvurdering, for at se om det er et godt tidspunkt for dig at få en Kernehealing nu. Når man selv har lyst til at få en Kernehealing kan det være at det er et rigtig godt tidspunkt, men siden man ikke ved hvordan man vil reagere på det, da man altid har prøvet det, så ser jeg i læsningstilstanden på hvordan dit system vil reagere hvis du får en Kernehealing nu. En god indikator er at det kan være en god ide at man er i en forholdsvis stabil periode i sit liv, hvor der ikke er for meget pres, så man har plads til processen efter en Kernehealing, til at udfolde sig selv i sin oprindelige natur.I forbindelse med Kernehealingen, skabes der en langtidsfølgehealing der virker i 2 måneder, efter selve Kernehealingen. Den er til for at støtte dit system i at finde fodfeste i den du er uden dine kerneskader og de tilhørende primære overbevisninger.
Da jeg også er uddannet Ergoterapeut, Heilpraktiker og Bachterapeut, har jeg redskaber og terapi, der kan være en hjælp i processen før og efter en Kernehealing, hvis det skulle være aktuelt.

Børnekernehealing gives til børn op til 6-7 års alderen. En børnekernehealing foregår altid som en fjernhealing og der hører ikke en analyse med men en skriftlig tilbagemelding til forældrene. Det er en god start på livet, da barnet kan leve videre uden kerneskader.

Healing til store børn og unge i alderen 7 år til 21 år. Kan få healing med Udfoldesesværktøjet, der baserer på Kernehealingsenergien.

Traumer der er kommet til efter det 6-7 leveår kan heales med Udfoldesesværktøjet, der baserer på Kernehealingsenergien.
Læs mere om det under Udfoldesesværktøjet.